Φουσκάλα κάρτα συσκευασίας

συσκευασία πακέτων φουσκαλών, Κάρτα Κυψέλη συσκευασίας, συσκευασία καρτών εγγράφου.