Πλαστικά μπουκάλια χαπιών

σαφή πλαστικά μπουκάλια χαπιών, κενά μπουκάλια ιατρικής, μικρά μπουκάλια χαπιών.