Συσκευασία τσαντών πρόχειρων φαγητών

συσκευασία πλαστικών τροφίμων, Foil τσάντα συσκευασίας.