Ταινίες συσκευασίας τροφίμων

πλαστικές ταινίες συσκευασίας, ευέλικτη συσκευασίας ταινίες, αυτοκόλλητο έγγραφο αυτοκόλλητων ετικεττών.