Συσκευασία σακουλών σωλήνων

Υγρές τσάντες σωλήνων, ανάστημά υφασμάτινες θήκες.