Συσκευασία πλαστικών σακουλών

Τυπωμένες πλαστικές τσάντες, πλαστική σακούλα συσκευασίας, τροφίμων pouch συσκευασία.