Ταινίες συσκευασίας τροφίμων

αυτοκόλλητο έγγραφο αυτοκόλλητων ετικεττών, ευέλικτη συσκευασίας ταινίες, πλαστικές ταινίες συσκευασίας.