Συσκευασία τσαντών τσαγιού

Συσκευάζοντας τσάντες τσαγιού, συσκευάζοντας σακούλα τσαγιού, σαφείς πλαστικές τσάντες.